סיורים קולינריים בשווקים עם שפרה נחום, טועמים את השוק
אצלנו מקבלים יותר